Wij verzetten bergen werk.
En dat mag je bij ons letterlijk nemen!

Privacybeleid Aannemer J&T Projects

Uw gegevens

Aannemer J&T Projects - met onderstaand adres - hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het opstellen van offertes, het leveren van extra informatie of het maken van een afspraak in onze toonzaal en om u occasioneel op de hoogte te brengen van onze activiteiten via e-mail. De gebruiker kan, kosteloos en op verzoek, steeds vragen om zijn gegevens niet te gebruiken. Mail naar info@jtprojects.be voor meer informatie.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment inzage te krijgen van uw persoonlijke gegevens in ons bestand en kunt u zonodig de verbetering ervan vragen. Hiervoor dienen contactgegevens voorzien te worden rechtstreeks naar ons.

 

Cookies en statistieken

Wij gebruiken Google Analytics en andere Google diensten die een cookie plaatsen op de browser van onze websitegebruikers. Deze cookies worden geplaatst en gelezen door Google en verschaffen ons statistieken die ons helpen de website te verbeteren voor onze bezoekers en zijn volledig anoniem.

 

Contacteer J&T Projects

Vraag nu een vrijblijvende prijsofferte of extra informatie aan!

Werkregio's: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.