Doordacht groenbeheer
Van vellen, frezen en hakselen tot bouwrijp maken.

Uitfrezen van boomstronken en boomwortels

Stronken frezen

Stronken, hoe groot ze soms ook zijn, kunnen allemaal door J&T Projects worden verwijderd.

Daarvoor zetten wij degelijk materiaal in. Wij kunnen stronken uitfrezen stronk per stronk, bijvoorbeeld tussen opritten of huizen maar wij kunnen u evengoed onze bosfrees aanbieden. Dit werktuig werkt met een breedte van 3 meter en gaat tot 40 cm diep en wordt dikwijls bij ontbossing gebruikt. Ook voor het bouwrijp maken van uw grond is dit de meest efficiente manier van werken. We maken uw bouwgrond in 1 bewerking mooi zuiver.

Klepelen is een goede oplossing om takken, opschietende struiken en resthout te vermalen tot kleine snippers. Met onze klepelmaaiers kunnen we zo het terrein effenen voor nieuwe activiteiten.

Pas als alle stronken of het hout verwijderd zijn, is onze opdracht voltooid.

Bomen hakselen

Hakselen is een goede manier om grote hoeveelheden snoeiafval te verkleinen tot een nieuwe grondstof die dan gebruikt kan worden als bodembedekker. In grotere schilfers kan het opnieuw gebruikt worden als brandstof .

Onze hakselaars kunnen een groot formaat van hout aan om zo alles vlot te doen verlopen.

Kostprijs van hakselen of frezen?

Contacteer ons vrijblijvend als u meer informatie wilt over de kostprijs van deze opdracht.

Contacteer J&T Projects

Vraag nu een vrijblijvende prijsofferte of extra informatie aan!

Werkregio's: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.